Vyberte stranu

WHM - 5/10 týždňový skupinový kurz

Pre ľudí, ktorí sa chcú postupne zlepšovať a zakomponovať metódu do svojho každodenného života. Jedenkrát za týždeň sa stretneme na 1-2 hodiny, a spolu s chladovou terapiou preberieme postupne viaceré aspekty metódy Wima Hofa a dostaneme sa tak k hlbšiemu pochopeniu metódy.

Naučíte sa do hĺbky o troch pilieroch metódy Wima Hofa a aplikovaní tejto metódy do bežného života a každodenných situácií.

Je potrebné mať skúsenosť s otužovaním? NIE, 10-týždňový kurz môže absolvovať aj úplný začiatočník. Naučíme sa spoločne nenásilne otužovať, tak, aby to prinieslo čo najviac benefitov pre telo.

Kurz bude mať jedno určené, stabilné miesto, kde sa všetci budeme stretávať.

Cena: 10-týždňový kurz – 269€

Cena: 5-týždňový kurz – 179€

Minimálny počet účastníkov je 5.

Čo získate týmto 5/10 týždňovým kurzom:

  • pochopíte hlbšie súvislosti Wim Hofovej metódy
  • naučíte sa viac znalostí v oblasti dýchania, terapie chladom a nastavení mysle
  • dýchacie cvičenia budú v spoločnosti vašich známych a kamarátov
  • hlbšie sa naučíme o fyziológií tela
  • môžete sa pýtať ihneď na akúkoľvek oblasť metódy WH
  • naučíme sa jógové cvičenia, ktoré sú dôležité
  • výhodou je tiež interakcia s certifikovaným inštruktorom
  • Bonus naviac (pohľady a skúsenosti fyzioterapeuta)