Obdobie prípravy u športovcov. Čo by mali vedieť tréneri?

Predsezónna príprava u športovcov

Obdobie prípravy u športovcov

Obdobie prípravy u športovcov pred sezónou – pripravte svojich športovcov a vylepšite ich výkony

Cieľom predsezónnej prípravy je hľadať a dosiahnuť najlepšiu individuálnu a kolektívnu fyzickú kondíciu tímu pred začiatkom súťaže.

Aj keď máme veľa indikátorov a informácií na detekciu o individuálnej a kolektívnej fyzickej pripravenosti pred začiatkom súťaže, o tej ostatnej kondícií vieme oveľa menej. O aké ide?

Pred mnohými rokmi Paco Seirul·lo vysvetlil, že v tímových športoch existujú štyri typy fyzickej kondície: individuálna fyzická kondícia, kolektívna fyzická kondícia, fyzická kondícia v závislosti od súpera a fyzická kondícia v závislosti od fázy sezóny, v ktorej sa hráči a tímy nachádzajú.

Nedávna štúdia (1) priniesla veľké pokroky v odhalení ďalších informácií o kolektívnej fyzickej kondícii. Štúdia analyzovala, ako sa mení taktický, fyzický a fyziologický výkon tímu prvej ligy počas predsezónnej sezóny.

Za týmto účelom študovali situáciu – herné cvičenie 8 na 8 +brankári, ktorá sa opakovala od prvého týždňa prípravy až do posledného.

Správanie hráčov bolo zaznamenávané pomocou GPS zariadení a nelineárnych štatistických postupov, ako je približná entropia a relatívna fáza.

Celková prekonaná vzdialenosť za minútu bola v posledných týždňoch pred sezónou menšia v porovnaní s hernými cvičeniami vykonanými v prvých týždňoch:

165,5 metra vs. 142,2.

Tieto rozdiely boli ešte zreteľnejšie na prekonanej vzdialenosti pri nízkej (0,0 – 3,5 km. H-1) a strednej (3,6 – 14,3 km. H-1) intenzite:

59,3 metra oproti 47,1 a

76,9 oproti 66,6.

Vzdialenosti prekonané pri vysokej intenzite (14,4 – 19,7 km. H-1) a pri šprinte (<19,8 km. H-1) zostali stabilné pri porovnaní prvého a posledného predsezónneho obdobia:

14,4 oproti 13,9 a 11,0 oproti 11,0

Synchronizácia hráčov (teda koordinácia ich pohybu počas zápasu) v pozdĺžnom a bočnom pohybe sa však od začiatku do konca predsezónnej fázy zlepšila o 8%, respektíve 7%.

Tieto výsledky nám umožňujú lepšie pochopiť kolektívnu fyzickú kondíciu. Znamená to, že tímy sú schopné koordinovať svoje reakcie a spolupracovať v rôznych situáciách, ktoré sa vyskytujú počas zápasu.

Úspech vo futbale má veľa spoločného s tým, či členovia tímu identifikujú a interpretujú najdôležitejšie aspekty zápasu podobne a vedia, čo majú robiť a ako to rýchlo robiť.

To znamená, byť dobre synchronizovaný.

 Vedci tiež zistili, že skúsenejší hráči sa pohybovali menej ako ich mladší spoluhráči. Športovci sa nedostávajú do formy rovnakou rýchlosťou a zdá sa, že skúsení starší hráči vyžadujú menej tréningov, aby dosiahli najlepšiu verziu svojej fyzickej kondície.

Čo môžu tréneri a kondiční tréneri použiť z týchto poznatkov, sú:

  1. Musia rozlišovať medzi individuálnou a kolektívnou fyzickou kondíciou tímu. Je možné byť na veľmi vysokej úrovni individuálne a mať malú, slabú tímovú spoluprácu a naopak.
  2. Malo by určiť a kvantifikovať ukazovatele výkonnosti pre každý typ fyzickej kondície. Možno by sa nemali používať všeobecné testy alebo testy, ktoré sa líšia od konkrétnych motorických schopností daného športu, na hodnotenie toho, ako sú na tom športovci.
  3. Najšpecifickejšou fyzickou kondíciou v kolektívnych športoch je práve kolektívna kondícia. Úroveň dosiahnutá v zápase by to mala pomôcť identifikovať.
  4. Vek hráčov a to kde sa nachádzajú v ich atletickej kariére má veľa spoločného s časom, ktorý potrebujú na získanie formy. (2)

Ako zlepšiť kolektívnu kondíciu a zvýšiť VO2 max zmenou v tréningovom procese?

Jednou z možností, ktorá tu existuje už niekoľko rokov je možnosť využitia dýchacích techník. Je známe, že dýchacie techniky využíval aj známy atlét Emil Zátopek.

V súčasnosti je pre športovcov vhodná technika dýchania Oxygen Advantage, ktorú postupne začínajú využívať kondičný tréneri po celom svete.

Ak chcete vedieť viac, pridajte sa do skupiny Športuj a dýchaj podľa Oxygen Advantage kliknutím na tento odkaz.

 

Zdroje: 

1. Folgado H, Gonçalves B, Sampaio J. Positional synchronization affects physical and physiological responses to preseason in professional football (soccer). (2018).Research in Sports Medicine. 26(1): 51-63.

2. The Barça Innovation Hub team