Ahojte, športovci a tréneri,

Žijeme vo svete plnom nových tréningových metód, vedeckých výskumov a spôsobov trénovania, ktoré tu doteraz neboli alebo aj boli, len zostali prehliadnuté.

Venujeme sa fyzioterapii, funkčnému tréningu, správnemu dýchaniu, otužovaniu a regenerácii.

Vzdelávame sa v uznávaných svetových inštitúciách, ktoré svoje poznatky majú vedecky podložené a pomáhajú ľudom a športovcom zlepšovať ich zdravie a športový výkon.

Videá, články a informácie, ktoré nájdete na našej stránke prinášame z overených zahraničných zdrojov. Sú to podložené štúdia, reporty, vedecké publikácie, ktoré môžu byť smerodajné, nielen pre nás, ale aj pre našich čitateľov.

Veľa sa učíme a tiež sme absolvovali vzdelávania vo svetovo uznávaných inštitúciách, ktoré sú spojené s fyzioterapiou a športom. Napríklad DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Oxygen Advantage, Wim Hof Method, Barca Innovation Hub, Cruyff Institute a mnoho iných štúdii a podkladov.

Aj my sme boli profesionálni športovci, a mali sme načítaných veľa vecí, ale aj tak sme sa nevyhli chybám, ktoré viedli k úrazom. Napríklad nedostatočnou kompenzáciou, regeneráciou a nastavením dýchania.

Vo svete zdravia a športu existuje množstvo neprehľadných informácií, ktoré si niekedy protirečia a človek sa v tom stratí. Preto sa stalo naším zámerom zjednodušene poukázať na zdravé základy, ktoré by mal mať každý aktívne športujúci človek.

Veríme, že tu nájdete veľa inšpirácie k tréningu a samozrejme k lepšiemu životnému štýlu.

Patríme pod pohybovo-regeneračné centrum DEVA, o ktorom si môžete prečítať viac na www.devagym.sk 

Pavol Grman, PhD.  & Mgr. Michal Grman

 

Pali a Michal Grmanovci