Malé hry vo futbale

Sú malé hry vo futbale rovnako vhodné pre amatérskych športovcov ako pre profesionálnych hráčov?

Malé hry sú hry s malým počtom hráčov na každej strane, napríklad 3 vs 3 alebo 5 vs 5. Tieto hry prinášajú mnoho výhod, medzi ktorými je kľúčovou to, že každý hráč dostane možnosť mať viac dotykov s loptou.

Malé hry (Small Sided Games-SSG) sú veľmi často využívané v tréningu v akomkoľvek tíme. SSG sú hry, kde sa znižuje počet hráčov a hrací priestor s cieľom zvýšiť činnosť hrajúcich futbalistov. Vďaka tomu je táto hra intenzívnejšia ako zápas 11 proti 11. Vieme veľa o možnostiach, ktoré tieto SSG hry môžu ponúknuť a priniesť v závislosti od ich charakteristík. (1,2)

Intenzitu týchto cvičení môžu určovať alebo ovplyvňovať rôzne faktory, napríklad počet zapojených hráčov, veľkosť a tvar hracieho priestoru, dĺžka cvičenia a doba odpočinku, pravidlá hry, nadšenie trénera a spôsob bodovania alebo gólu. Je zrejmé, že potenciálne úpravy SSG závisia od konkrétnych podmienok, v ktorých sa hrajú.

Jednou z najmenej skúmaných oblastí je vplyv SSG vo vzťahu k úrovni hráčov. Niekoľko štúdií skúmalo rozdiely v reakcii na tento typ úloh pre futbalistov, ktorí hrajú na nižších úrovniach. Ako to často býva v iných oblastiach futbalu, naše chápanie je založené na výskume, ktorý sa uskutočnil na vzorkách vrcholových športovcov.

Metodiku a cvičenia, ktoré používajú profesionálne tímy, však čoskoro preberú aj tímy v iných, teda nižších kategóriách.

Sme si istí, že efekt bude rovnaký?

Malé hry vo futbale a výskum

Štúdia zverejnená pred časom nám môže dať jasnejšie odpovede. (3)

Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať vzťah medzi hráčskou úrovňou (amatérska vs. profesionálna) a fyziologickými, fyzickými a technicko-taktickými dopadmi v troch malých postranných hrách: 2 vs 2, 3 vs 3 a 4 vs 4. Profesionálni futbalisti patrili k francúzskemu tímu (n = 20), ktorý niekoľkokrát vyhral Ligue 1 a v tej sezóne sa zúčastnil Ligy majstrov. Amatéri (n = 20) hrali v kategórii, ktorá zodpovedala tretej divízii v Španielsku. V tabuľke 1 sú uvedené charakteristiky SSG. Tabuľka 2 zobrazuje priemerné hodnoty a typickú odchýlku v každej SSG po hraní na jeden dotyk lopty, dva dotyky a voľnú hru.

Ako je zrejmé, takmer vo všetkých fyziologických reakciách a fyzických a technicko-taktických činnostiach sú značné rozdiely. Profesionálni hráči sú schopní prekonať väčšiu vzdialenosť pri vyššej intenzite. Sú úspešnejší pri rozohrávaní lopty a strácajú podstatne menej lôpt. Nakoniec sú aj ich hladiny laktátu v krvi a vnímané úsilie výrazne nižšie ako u amatérskych hráčov.

Malé hry vo futbale – výsledky štúdie

Výsledky naznačujú, že SSG môžu byť veľmi užitočné pri zlepšovaní fyzickej kondície a technicko-taktických schopností futbalistov. Zdá sa však, že SSG vyžadujú rôzne reakcie v závislosti od úrovne hráčov. Najdôležitejšie rozdiely sa vyskytujú, keď sa úlohy vykonávajú iba na jeden dotyk.

Tréneri by mali hráčom na amatérskej úrovni povoliť najmenej dva dotyky na jedno držanie lopty, z dôvodu ich nižšej technickej úrovne. V každom prípade je potrebný ďalší výskum vrátane študijných vzoriek poloprofesionálnych a amatérskych hráčov.

Tréneri, ktorí trénujú v amatérskych súťažiach a kluboch by mali brať do úvahy fyzické, fyziologické a technicko-taktické parametre malých hier, ktoré sú odporúčané v literatúre opatrne, pretože nemusia byť práve užitočné pri trénovaní hráčov alebo prinajmenšom vyžadujú odlišné úpravy tak, aby sa hráči počas hier zlepšovali a zároveň bavili.(4)

Mali by sme tiež pamätať na to, že v jednej lige existujú veľmi odlišné úrovne hrania a každý tím má rôzne zloženie hráčov.

Obrázok 1: Charakteristika malých hier

Obrázok 2: Fyziologické reakcie a technicko-taktické a fyzické aktivity počas zápasu 2 proti 2, 3 proti 3 a 4 proti 4 u amatérov a profesionálov. * Významné rozdiely. RPE, SJ a CMJ sa merajú okamžite po každom cvičení. Hladiny laktátu v krvi sa odoberajú tri minúty po dokončení každej hry.

Zdroje:

1. Hill-Haas, S., Dawson, B., Impellizzeri, F. M. and Coutts, A. (2012). Physiology of small sided games training in football. Sports Medicine, 41(3), 199-220.
2. Aguiar, M.; Botelho, G.; Lago, C.; Maças, V. and Sampaio, J. (2012). A review on the effects of soccer small-sided games. Journal of Human Kinetics 33, 103-113.
3. Dellal, A.; Hill-Hass, S.; Lago-Peñas, C. and Chamari, K. (2011). Small-sided games in soccer: amateur vs. professional players’ physiological responses, physical, and technical activities. The Journal of Strength & Conditioning Research 25 (9), 2371-2381.
4. Carlos Lago Peñas – Barca Innovation / Efficientfootball

 

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Zadržiavanie dychu pre lepší výkon
Dôležitosť zahriatia a rozcvičenia v tímovom športe
Aktívna alebo pasívna regenerácia? Čo je lepšie?