Držanie lopty a behanie futbalistov

Držanie lopty a behanie futbalistov. Behajú hráči menej, ak sú v držaní lopty?

Príchod Johana Cruyffa ako trénera do FC Barcelona v roku 1988 spôsobil revolúciu v chápaní hry a trénovaní futbalistov. Jeden z jeho najlepšie zapamätaných komentárov bol: „Všetci tréneri hovoria o pohybe, o množstve behania. Nemyslím si, že hráči musia toľko behať. Futbal je hra, ktorá sa hrá s mozgom. Musíte byť na správnom mieste v správnom čase, nie príliš skoro ani neskoro “. (1) Súvisí spolu držanie lopty a behanie u futbalistov? Kto a kedy odbehá najviac a kto najmenej?

Jeho zameranie na držanie lopty, využitie priestoru a číselnej prevahy znížilo dôležitosť fyzického výkonu v hre. Ďalej poznamenal: „Moji útočníci by mali bežať iba 15 metrov“.

Zdá sa, že vedecký výskum mu dáva za pravdu. Nedávna publikácia analyzovala (2), ako držanie lopty ovplyvňuje fyzický výkon hráčov hrajúcich na vyššej úrovni. Štúdia publikovaná v časopise Science and Medicine in Football v roku 2020, bola založená na analýze 380 zápasov hraných v španielskej LaLige v sezóne 2018-2019.

Držanie lopty a behanie futbalistov – výskum

Celkovo preskúmali súťažné správanie 412 hráčov, ktorí odohrali celých deväťdesiat minút, aby získali 8 468 výsledkov z pozorovaní.

Futbalisti boli rozdelení do 5 rôznych pozícií:

Strední obrancovia (počet výsledkov z pozorovaní = 2 452),
Krajní obrancovia (počet výsledkov z pozorovaní = 1 822),
Defenzívni záložníci (počet výsledkov z pozorovaní = 2 022),
Ofenzívni záložníci (počet výsledkov z pozorovaní = 1 020) a
Útočníci (FW, počet výsledkov z pozorovaní = 1 152).

Fyzický výkon bol analyzovaný s ohľadom na nasledujúce kategórie:

celková prekonaná vzdialenosť,
beh s nízkou intenzitou (0–14,0 km / h),
beh so strednou intenzitou (14,1–21,0 km / h),
beh s vysokou intenzitou (21,0 km / h),
beh s veľmi vysokou intenzitou (21,1–24,0 km / h) a šprint (> 24,0 km / h).

Všetky tieto premenné boli vypočítané s prihliadnutím na skutočný hrací čas a boli normalizované na metre za minútu. Skutočný hrací čas predstavuje dobu zápasu po odpočítaní času potrebného na prerušenie hry, striedanie, góly a zranenia, inými slovami za čas, keď lopta nie je v hre alebo je hra prerušená z uvedených dôvodov.

Držanie lopty a rozdelenie tímov do kategórii

Klastrová analýza (zhluková analýza) rozdelila tímy do štyroch kategórií na základe percenta držania lopty, ktoré mali v jednotlivých zápasoch:

  • tímy s veľmi nízkym držaním lopty (35,2 ± 4,2% držanie lopty, s rozpätím 20,7 –40,3%, n = 1648)
  • tímy s nízkym držaním lopty (45,5 ± 2,8% držanie lopty, s rozpätím 40,4–50,0%, n = 2594)
  • tímy s vysokým držaním lopty (54,5 ± 2,8% držanie lopty, s rozpätím 50,1–59,7%, n = 2589)
  • a tímy s veľmi vysokým držaním lopty (64,9 ± 4,2% držanie lopty, s rozpätím 59,8–79,3%, n = 1637).

Fyzický výkon bol zaznamenávaný pomocou sledovacieho systému TRACAB používaného programom Media Coach.

Držanie lopty a behanie futbalistov – výsledky

Výsledky naznačujú niekoľko pozoruhodných záverov:

Ak sa neberie do úvahy konkrétna pozícia, hráči v tímoch s veľmi vysokým držaním lopty pokrývajú podstatne menšiu vzdialenosť ako hráči v tímoch s vysokým, stredným a nízkym držaním lopty. Ak máte veľké držanie lopty, znižuje sa vzdialenosť, ktorú futbalisti pokryjú.

Tieto rozdiely však závisia od konkrétnej pozície hráča. Útočiaci hráči tímov s veľmi vysokým držaním lopty prekonali MENEJ metrov za minútu pri akomkoľvek rýchlostnom rozmedzí ako v iných tímoch. Napríklad obrancovia v tímoch s veľmi vysokým držaním lopty spravili 5,2 metra za minútu v porovnaní so 7,8; 7,3 a 6,7 v tímoch s veľmi nízkym, nízkym a vysokým držaním lopty. Pri porovnaní metrov za minútu, ktoré odbehali útočiaci záložníci boli hodnoty 7,0; 7,2; 7,1 a 7,8 metra za minútu. Nakoniec, pre defenzívnych záložníkov boli preukázané vzdialenosti 3,7; 3,9; 4,0 a 4,2 metra za minútu.

Naproti tomu obrancovia (strední a krajní) v tímoch s veľmi nízkym držaním lopty boli tí, ktorí prešli najmenšiu vzdialenosť. Napríklad krajní obrancovia v týchto tímoch šprintovali 6,1 metra za minútu v porovnaní s 7,1; 7,7 a 7,5 pre tímy s nízkym, vysokým a veľmi vysokým držaním lopty. Obdobne, strední obrancovia prešli 3,4 metra za minútu v porovnaní s 3,9, 4,0 a 3,9 pre tímy s nízkym, vysokým a veľmi vysokým držaním lopty.

Aj keď je vzhľadom na komplexnú povahu futbalu potrebné tieto výsledky vnímať opatrne, môžu pomôcť trénerom lepšie porozumieť fyzickým požiadavkám hry a vyvinúť modely, ktoré dokážu predpovedať fyzickú výkonnosť hráčov v závislosti od štýlu futbalu, ktorý hrá každý z tímov. (3)

Zdroje:

1.) https://www.lavanguardia.com/deportes/20160324/40657275538/johan-cruyff-mejores-frases.html

2.) Lorenzo-Martínez, M.; Kalén, A.; Rey, E.; López-Del Campo, R.; Resta, R. & Lago-Peñas, C. (2020). Do elite soccer players cover less distance when their team spent more time in possession of the ball? Science and Medicine in Football, ahead of print.

3.) Carlos Lago Peñas (Barcelona Innovation)

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Zadržiavanie dychu pre lepší výkon
Pohybový rozvoj u detí a mládeže-DEVA ACADEMY
Zranenia hamstringov u detí a mládeže