Blog

DEVA SPORT ACADEMY – Inovácie a rozvoj v športe

Jedným z najdôležitejších princípov v DEVA SPORT ACADEMY je presvedčenie, že vo vedecko-výskumných a inovačných projektoch spolupráca, odbornosť a prepájanie teoretických znalostí do tréningovej praxe prináša efektívnejšie a spoľahlivejšie výsledky, ktoré sú prínosnejšie pre všetkých trénerov a športovcov.